ตัวอย่างการคำนวณเรื่องความดันและแรงดันที่ผนังด้านข้าง

ข้อ 1

ข้อ 2

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล