มิเตอร์วัดความรัก

ให้ท่านใส่ชื่อคนที่รักกัน ไว้คนละฝั่ง และคลิก caculate  ท่านจะได้ทราบว่า

ความรักมีมากน้อยเท่าไร เปอร์เซนต์ยิ่งสูงแสดงว่า ยิ่งรักกันมาก

ชื่อของบุคคลที่ 1 ชื่อของบุคคลที่ 2
 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล