แบบทดสอบระหว่างเรียน
เรื่อง แรงลอยตัว

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  วัตถุมีปริมาตร  0.3  ลูกบาศก์เมตร  ความหนาแน่น  1200  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  จมอยู่ในน้ำที่ก้นภาชนะ
    จะต้องออกแรงยกวัตถุในน้ำกี่นิวตัน จึงพอดีลอยปริ่มที่ผิวน้ำ

ก.   400  นิวตัน
ข.   500  นิวตัน
ค.   600  นิวตัน
ง.   700  นิวตัน

2.  หย่อนสมอเรือมวล  200  กิโลกรัม ลงในทะเล จะต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่าใดจึงจะดึงสมอเรือจึงไม่ให้สมอเรือถึงพื้น 
     กำหนด  ความหนาแน่นของน้ำทะเล  1500 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
          
    ความหนาแน่นของสมอเรือ  10000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก.   1500  นิวตัน
ข.   1550  นิวตัน
ค.   1600  นิวตัน
ง.   1700  นิวตัน

3.  ท่อนไม้รูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  14  ซม. ลอยอยู่ในน้ำ โดยส่วนที่จมน้ำเป็น  20  ซม. จงหามวลของไม้

ก.   3.1 กิโลกรัม
ข.   2.8  กิโลกรัม
ค.   2.5  กิโลกรัม
ง.   2.0  กิโลกรัม

4.  วัตถุชนิดหนึ่งหนัก  0.8  นิวตัน ในอากาศ และหนัก  0.6  นิวตัน เมื่อชั่งขณะจมในน้ำมันเบนซิน ซึ่งมีความหนาแน่นสัมพัทธ์
      0.7  จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของวัตถุนั้น

ก.   3.0
ข.   2.8
ค.   2.0
ง. 
 1.8

5.   ก้อนหินปริมาตร  2  ลิตร ห้อยด้วยเชือกดังรูป น้ำมีความหนาแน่น  1000  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร จงหาค่าที่ตาชั่งอ่านได้

ก.   210  นิวตัน
ข.   220  นิวตัน
ค.   230  นิวตัน
ง.   240  นิวตัน

6.  ไม้มวล  0.5  กิโลกรัม เมื่อนำไปลอยน้ำ ปรากฏว่าส่วนที่จมอยู่ในน้ำ  3  ส่วน ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ  1  ส่วน  จงหาความหนาแน่นของไม้
    กำหนดความหนาแน่นของน้ำ  1000  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 

ก.  667   kg/m3
ข.  500  kg/m3
ค.  800 kg/m3
ง.  900 kg/m3

7.  ก้อนหินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์  5  มีปริมาตร  500  ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำก้อนหินไปแขวนกับเครื่องชั่งสปริงแล้วนำไปชั่งในน้ำ
   เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าได้กี่นิวตัน
ก.   15.0
ข.   20.0
ค.   25.0
ง.
  30.0

8.  ลูกบอลมวล  0.2  กิโลกรัม  ปริมาตร  1000  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ผูกติดกับเชือกซึ่งปลายเชือกผูกติดกับก้นถัง เมื่อเติมน้ำลงในถัง
   จนท่วมมิดลูกบอล จงหาแรงตึงในเส้นเชือก
ก.  8  นิวตัน
ข.  10  นิวตัน
ค.  4  นิวตัน
ง.  6  นิวตัน

9.  ข้อใดถูกต้องสำหรับ “แรงลอยตัว”
          1. แรงลอยตัวเป็นแรงที่ของเหลวยกวัตถุขึ้นขณะที่วัตถุนั้นอยู่ในของเหลว
          2. แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่โดยวัตถุ
          3. การเพิ่มปริมาตรวัตถุโดยมวลของวัตถุคงเดิม จะทำให้แรงลอยตัวมีค่ามากขึ้น

ก.  1 และ 2
ข . 2 และ 3
ค .  3 และ 4
ง . 1, 2 และ 3

10.  วัตถุสองก้อนไม่ละลายในน้ำ เมื่อนำวัตถุไปชั่งในน้ำทีละก้อน ปรากฏว่า น้ำหนักส่วนที่หายไปมีค่าเท่ากัน แสดงว่าวัตถุทั้งสองมี

ก .  มวลเท่ากัน
ข .  ความหนาแน่นเท่ากัน
ค .  น้ำหนักที่อ่านได้มีค่าเท่ากัน
ง .  ปริมาตรเท่ากัน

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล