ดัชนีมวลกาย

การวัดดัชนีมวลกาย

แอร์-สจ๊วต การบินไทยร้องถูกบีบให้ลดความอ้วน

 

      หลักเกณฑ์กำหนดค่าดัชนีมวลร่างกาย หรือ บีเอ็มไอ ที่คิดจากเอาส่วนสูงมายกกำลังสอง และหารด้วยน้ำหนักตัว จะได้ค่าบีเอ็มไอ พนักงานต้อนรับหญิง บีเอ็มไอ ต้องไม่เกิน 25 และวัดรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว พนักงานต้อนรับชาย บีเอ็มไอต้องไม่เกิน 27.5 และวัดรอบเอวไม่เกิน 35 นิ้ว 

 

แอร์โฮสเตส โดนปลด โทษฐาน "อ้วน" ที่ประเทศอินเดีย

 

 

 

โลโก้ของฟิสิกส์ราชมงคล

 

ค่าbmi

    
ค่าbmi

  เครื่องมือในการคำนวณค่า BMI
   
รายละเอียด :
คำนวณหาค่า BMI วัดความอ้วน เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงในการเป็นโรค

ข้อมูลเพิ่มเติม : Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง

ความสำคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลร่างกาย เพื่อประเมินหาส่วนไขมันในร่างกาย ซึ่งค่าดังกล่าวนิยมใช้ในการคำนวณอย่าง แพร่หลาย เนื่องจากคำนวณง่าย และสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ

ประโยชน์ใช้เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ถ้าค่าที่คำนวนได้ มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ำดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เครื่องมือตรวจสุขภาพ (Body Mass Indicator)

: cm
: kg 
 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล