Home About us Reference Sitemap
Nuclear Technology

การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดกำลัง 1,000 เมกกะวัตต์ ในการเดินเครื่องครั้งแรกจะต้องใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมประมาณ 100 ตัน ซึ่งผลิตมาจากแร่เชื้อเพลิงยูเรเนียมประมาณ 590 ตัน หลังจากนั้นต้องเติมเชื้อเพลิงยูเรเนียมใหม่ทุกๆ ปี ประมาณปีละ 27 ตัน ซึ่งผลิตมาจากแร่ยูเรเนียมในธรรมชาติ 160 ตัน ในปี พ.ศ.2546 แหล่งผลิตแร่ยูเรเนียมที่สำคัญ ได้แก่ แคนาดา(28.0%) ไนจีเรีย (8.9%)  คาซัคสถาน(8.2%) เชอร์เบติสถาน (7.9%) รัสเซีย (7.0%) ออสเตรเลีย (6.9%) และประเทศอื่นๆ (33.1%) รวมทั้งหมด 25 ประเทศ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตแร่ยูเรเนียมของโลกได้อยู่ในสภาวะตกต่ำ เนื่องจากราคาแร่ยูเรเนียมลดลง ส่งผลให้ต้องมีการลดกำลังการผลิต โดยปริมาณการผลิตแร่ยูเรเนียมในปี พ.ศ.2546 มีเพียงร้อยละ 54 ของปริมาณความต้องการทั้งหมด ทำให้ต้องมีการนำแร่ยูเรเนียมมาสำรองมาทดแทน โดยประมาณการว่าทั่วโลกมีปริมาณแร่ยูเรเนียมสำรองประมาณ 88 ปี (ปริมาณสำรองถ่านหิน 220 ปี น้ำมัน 40 ปี ก๊าซธรรมชาติ 60 ปี) ทั้งนี้ไม่รวมถึงปริมาณที่ใช้สำรองในทางทหาร ซึ่งอาจจะมีปริมาณมากกว่าหลายเท่า และการสกัดเชื้อเพลิงเก่ากลับมาใช้ใหม่

 

              รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
            การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
            การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม
            การจัดการกากกัมมันตรังสี
             โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาสังคม
              อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
               โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)
                 ข้อได้เปรียบและอุปสรรค
                    การพัฒนาด้านความปลอดภัย
                        กลไกการดูแลความปลอดภัย
                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                     อะตอมวาไรตี้
                                           ศัพท์นิวเคลียร์
                                                  แบบฝึกหัด
 
Best view at 1024x768 resolution with Internet Explorer 7

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล