Home About us Reference Sitemap
Nuclear Technology

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)


สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ
ณ สิ้นปี พ.ศ.2547 ทั่วโลกมีการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสิ้น 441 โรงใน 32 ประเทศ และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 25 โรง ใน 10 ประเทศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 18 ของโรงไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดทั่วโลก โดยประเทศลิทัวเนียมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณร้อยละ 79.9 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส สโลวัก เบลเยี่ยม มีสัดส่วน เป็นร้อยละ 77.7 57.4 และ 55.5 ตามลำดับ สำหรับประเทศที่มีจำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (104 โรง)
ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ( 54 โรงกำลังก่อสร้าง 2 โรง) เกาหลีใต้ (19 โรง กำลังก่อสร้าง 1 โรง) อินเดีย (14 โรง กำลังก่อสร้าง 9 โรง) ไต้หวัน (6 โรง กำลังก่อสร้าง 2 โรง) จีน (9 โรง กำลังก่อสร้าง 2 โรง) ปากีสถาน ( 2 โรง ) และ อิหร่าน (กำลังก่อสร้าง 2 โรง )

สถิติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
(ธันวาคม 2548)
เดินเครื่องใช้งานรวมทั้งสิ้น 443 โรง  ผลิตไฟฟ้า 369,552 เมกะวัตต์

ประเทศ

เดินเครื่องใช้งาน

กำลังก่อสร้าง

ประเทศ

เดินเครื่องใช้งาน

กำลังก่อสร้าง

อาร์เจนตินา

2

1

ญี่ปุ่น

56

1

อาร์เมเนีย

1

-

เกาหลีใต้

20

0

เบลเยี่ยม

7

-

ลิธัวเนีย

1

-

บราซิล

2

-

เม็กซีโก

2

-

บุลกาเรีย

4

-

เนเธอร์แลนด์

1

-

แคนาดา

18

-

ปากีสถาน

2

1

จีน

9

3

โรมาเนีย

1

1

สาธารณรัฐเชค

6

-

สหภาพรัสเซีย

31

4

ไต้หวัน

6

2

สาธารณรัฐสโลวัก

6

-

ฟินแลนด์

4

1

สโลวาเนีย

1

-

ฝรั่งเศส

59

-

แอฟริกาใต้

2

-

เยอรมัน

17

-

สเปน

9

-

ฮังการี

4

-

สวีเดน

10

-

อินเดีย

15

8

สวิตเซอร์แลนด์

5

-

อิหร่าน

-

1

ยูเครน

15

2

อังกฤษ

23

-

สหรัฐอเมริกา

104

-


 

              รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
            การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
            การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม
            การจัดการกากกัมมันตรังสี
             โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาสังคม
              อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
               โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)
                 ข้อได้เปรียบและอุปสรรค
                    การพัฒนาด้านความปลอดภัย
                        กลไกการดูแลความปลอดภัย
                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                     อะตอมวาไรตี้
                                           ศัพท์นิวเคลียร์
                                                  แบบฝึกหัด
 
Best view at 1024x768 resolution with Internet Explorer 7

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล