Home About us Reference Sitemap
Nuclear Technology

รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ [หน้าที่ 1]


รังสี คืออะไร
ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงรังสี ย่อมเป็นที่ทราบกันทั่วไป ว่าเป็นพลังงานรูปหนึ่ง หรือเป็นอนุภาคบางอย่างที่ปลดปล่อยออกมาจากนิวเคลียร์ หรืออะตอมโดยตาเปล่า เราไม่สามารถมองเห็น หรือจับต้องรังสีได้ แต่โดยเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะเราสามารถตรวจวัดรังสีได้ ว่าเป็นรังสีอะไร มีปริมาณเท่าไร เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่

รังสีชนิดต่างๆ
รังสีแอลฟา บีตา แกมมา และนิวตรอน เป็นรังสีหลักๆ  ที่พบโดยทั่วไป  แหล่งกำเนิดของรังสีเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ เช่น จากสารรังสีใต้พื้นโลก  และอนุภาคจากอวกาศ และส่วนน้อยมาจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่น จากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ เครื่องอนุภาค  และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ประเภทของรังสีแบ่งได้ ชนิด คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อนุภาคที่มีประจุ และอนุภาคที่ไม่ประจุ

-รังสีเอกซ์และรังสีแกมมาจัดอยู่ในกลุ่มรังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-รังสีบีตา โพซิตรอน อิเล็กตรอน แอลฟา โปรตอน ไอออนหนักจัดอยู่ในกลุ่มรังสีที่เป็นอนุภาคที่มีประจุ  
-นิวตรอนจัดเป็นรังสีที่เป็นอนุภาคแต่ไม่มีประจุ

รังสีอยู่ที่ไหน
รังสีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะในอากาศ น้ำ พื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือแม้แต่นอกโลกใบนี้ของเรา  ดังนั้นมนุษย์ไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงการรับรังสีได้ เพราะแม้แต่ในร่างกายของเราเองก็มีรังสีสะสมอยู่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และอากาศที่หายใจของแต่ละบุคคลว่ามีรังสีสะสมอยู่มากน้อยเท่าใด

รังสีเกิดขึ้นได้อย่างไร
รังสีเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเกิดจักรวาลของเรา ดวงอาทิตย์ อวกาศ และโลก เมื่อเกิดขึ้นก็เช่นดวงอาทิตย์กับสสารอื่นๆ มีการสสายตัวไปตามกาลเวลา แต่รังสีมีการสลายตัวที่ค่อนข้างมีกฎเกณฑ์แน่นอน เวลาที่ใช้ในการสลายตัวไปจนเหลือครึ่งหนึ่งตั้งต้น เรียกว่า ครึ่งชีวิต และคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารรังสีแต่ละชนิด สารรังสีที่มีอายุสั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในยุคเดียวกันกับโลกก็สลายตัวหมดไป จะเหลืออยู่เฉพาะประเภทอายุยาวเท่านั้นที่คงเหลือมาจนปัจจุบันนี้ เช่น โพแทสเซียม ยูเรเนียม ทอเรียม รูบิเดียม

นอกจากรังสีที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดโลกใบนี้แล้ว มนุษย์บนพื้นโลกยังได้รับรังสีจากนอกโลกตลอดเวลารังสี  คอสมิค จากดวงอาทิตย์  เมื่อเข้าสู่อวกาศและบรรยายกาศของโลกก็ก่อให้เกิดนิวไคลด์  ซึ่งเป็นประเภทมีรังสีมากมายหลายชนิดที่รู้จักกันดี  เช่น คาร์บอน ตริเตรียม เบอริลเลียม ฯลฯ และอนุภาคต่างๆ เช่นโปรตรอน ฯลฯ

              รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
            การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
            การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม
            การจัดการกากกัมมันตรังสี
             โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาสังคม
              อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
               โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)
                 ข้อได้เปรียบและอุปสรรค
                    การพัฒนาด้านความปลอดภัย
                        กลไกการดูแลความปลอดภัย
                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                     อะตอมวาไรตี้
                                           ศัพท์นิวเคลียร์
                                                  แบบฝึกหัด
 
Best view at 1024x768 resolution with Internet Explorer 7

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล