พลังงานเคมี

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานศักย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานเคมี 

 

 cheese.gif

พลังงานเคมี

     จัดเป็นพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในสสารต่างๆ เช่น อาหาร และเชื้อเพลิง พลังงานเคมีสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ เข่น อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี ไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้

 

crab_02.jpg

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

 

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved. 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล