พลังงานศักย์

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานศักย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานเคมี 

 

พลังงานศักย์
       พลังงานศักย์เป็นพลังงานของวัตถุเนื่องจากตำแหน่งในสนามของแรง เนื่องจากต้องทำงานจากตำแหน่งหนึ่งพลังงานศักย์เป็นพลังงานที่จัดเป็นพลังงานที่สะสมไว้ มี 2 ชนิด คือ พลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก และพลังงานศักย์ที่ได้จากวัตถุที่ยืดหยุ่น

    พลังงานศักย์โน้มถ่วง
    พลังงานศักย์ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หากวัตถุอยู่บริเวณพื้นผิวโลกที่มีแรงดึงดูดของโลก หรือสนามความโน้มถ่วงของโลก พลังงานศักย์ที่อยู่ที่สูงอซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ

      ถ้าเรายกวัตถุมวล  m  ให้สูงขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินเป็นระยะ  h  โดยที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแล้ว เราจะต้องออกแรง  F  ขนาดหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับขนาดของน้ำหนักของวัตถุ  mg จึงจะสามารถยกวัตถุขึ้นได้ ตามต้องการ

 

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

 

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved. 

  

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล