พลังงานที่เก็บสะสมไว้

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานศักย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานเคมี 

 

 

 พลังงานที่เก็บสะสมไว้

        คือ พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในสสารโดยสามารถแบ่งได้เช่น

           พลังงานเคมี

           พลังงานนิวเคลีบร์์

           พลังงานศักย์

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

 

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved. 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล