แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพลักษณะทางพันธุกรรมยงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นพันธุกรรม
    ก. คนยุโรปตาสีฟ้า
    ข. นิโกรผิวดำ
    ค. คนเอเซียตาสีเข้ม
    ง. ถั่วต้นเตี้ยเมื่อปลูกในดินไม่ดี

ข้อที่ 2
2. ฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งมีลักษณะผม ผิว สีตา และอื่นๆ เหมือนกัน มีนิสัยคล้ายกัน แฝดคู่นี้เกิดจากข้อใด
    ก. อสุจิ 2 ตัวผสมไข่ 2 ใบ
    ข. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ
    ค. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 2 ใบ
    ง. อสุจิ 2 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ

ข้อที่ 3
3. วิชาที่กล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือ
    ก. evolution
    ข. ecology
    ค. genetics
    ง. ethology

ข้อที่ 4
4. ฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง มีลักษณะต่างๆคล้ายกันแฝดคู่นี้เกิดมาจากข้อใด
    ก. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
    ข. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ
    ค. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
    ง. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ

ข้อที่ 5
5. สามีภรรยาคู่หนึ่งมีผิวขาวเหมือนกันทั้ง2คน เมื่อภรรยาคลอดลูกคนแรกออกมามีผิวคล้ำ สามีกล่าวหาว่าภรรยานอกใจจะแนะนำอย่างใด
    ก. ให้หย่ากัน
    ข. ให้สามียอมยกโทษให้
    ค. เป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติ
    ง. เป็นเรื่องของกรรมเก่าที่มีมาแต่ชาติก่อนควรทำใจ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล