แบบทดสอบรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว 46219 ชุดที่1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน

ข้อที่ 1
1.ฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งมีลักษณะผม ผิว สีตา และอื่นๆ เหมือนกัน มีนิสัยคล้ายกัน แฝดคู่นี้เกิดจากข้อใด
   1)อสุจิ 2 ตัวผสมไข่ 2 ใบ
   2)อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ
   3)อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 2 ใบ
   4)อสุจิ 2 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ

ข้อที่ 2
2.วิชาที่กล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือ
   1)Evolution
   2)Ecology
   3)Genetics
   4)Etiology

ข้อที่ 3
3.ฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง มีลักษณะต่างๆคล้ายกันแฝดคู่นี้เกิดมาจากข้อใด
   1)อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   2)อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ
   3)อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   4)อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ

ข้อที่ 4
4.ลักษณะของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีผิวขาวเหมือนกันทั้ง2คนเมื่อภรรยาคลอดลูกคนแรกออกมามีผิวคล้ำสามีกล่าวหาว่าภรรยานอกใจจะให้เหตุผลใดด    1)ให้หย่ากัน
   2)ให้สามียอมยกโทษให้
   3)เป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติ
   4)เป็นเรื่องของกรรมเก่าที่มีมาแต่ชาติก่อนควรทำใจ

ข้อที่ 5
5.พืชที่มีจีโนไทป์ Aabb ผสมกับ AaBb โอกาสที่จะได้ลูกเป็นพันธ์แท้ร้อยละเท่าใด
   1)12.5
   2)25.0
   3)37.5
   4)75.0

ข้อที่ 6
6.สามีภรรยามีบุตร 4 คน และมีจีโนไทป์เป็น aaBBCc , AaBBcc, aaBBcc และ AabbCC จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้คือ
   1)aaBBCc และ AabbCc
   2)AaBbCc และ aaBbCc
   3)AaBBCc และ AabbCc
   4)AabbCc และ AabbCc

ข้อที่ 7
7.เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างพืชที่มีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัสทั้งคู่ ลูกผสมรุ่นที่ 1 จะมีจีโนไทป์เป็น
   1)ฮอมอไซกัส
   2)เฮเทอโรไซกัส
   3)ฮอมอไซกัสหรือเฮเทอโรไซกัส
   4)ฮอมอไซกัสและเฮเทอโรไซกัส

ข้อที่ 8
8.ลักษณะเมล็ดกลมพันธุ์แท้ของพืชชนิดหนึ่งเมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างเมล็ดขรุขระลูกที่เกิดจะมีลักษณะและอัตราส่วนเท่าใด    1)กลม 100 %
   2)ขรุขระ 100 %
   3)กลม : ขรุจระ 2:2
   4)กลม : ขรุจระ 3:1

ข้อที่ 9
9.ลักษณะฮีโมฟีเลียควบคุมโดยยีนด้อย(h)มีอยู่บนโครโมโซมใด
   1)X
   2)Y
   3)ทั้ง X และ Y
   4)ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10
10.การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชมีดอกและสัตว์ชั้นสูง มีความแตกต่างกันในเรื่องใด
   1)จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ดิพลอยด์
   2)จำนวนครั้งของการแบ่งไมโอซิสของเซลล์ดิพลอยด์
   3)จำนวนครั้งของการแบ่งไมโทรซิสของเซลล์แฮพลอยด์
   4)จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งไมโทรซิสของเซลล์แฮพลอยด์


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล