วิชาชีววิทยา(รหัสวิชา ว 4423) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องพันธุกรรม ชุดที่ 8 จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ศักดนัย สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 1.เลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 15 X เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 20X ภาพที่เห็นจะมีกำลังขยายกี่เท่า
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. 2.กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย 2,000 เท่าสามารถมองเห็นเซลล์ยาว 100 ไมครอน ขนาดจริงของเซลล์เป็นเท่าใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. 3.เมื่อนักเรียนใช้เลนส์วัตถุกำลังขยายต่ำส่องดูเซลล์พบภาพอยู่ริมขวาชิดขอบบนหากต้องการให้ภาพมาอยู่ตรงกลางจอภาพควรทำอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. 4.การถือกล้องที่ถูกวิธีต้องปฏิบัติอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. 5.กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย 4,000 เท่าสามารถมองเห็นเซลล์ยาว 200 ไมครอน ขนาดจริงของเซลล์เป็นเท่าใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล