วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัส33313) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เดช ผิวอ่อน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
โลหะใดมีความนำไฟฟ้ามากที่สุด
   ทองแดง
   ยางรถยนต์
   ไม้แห้ง
   ผ้าแห้ง

ข้อที่ 2)
ความต้านทานของตัวนำไฟฟ้าจะลดลงเมื่อใด
   ยาวและโตขึ้น
   สั้นและโตขึ้น
   ยาวและเล็กลง
   สั้นและเล็กลง

ข้อที่ 3)
ข้อใดเรียงลำดับลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้าจากต่ำไปสูงได้ถูกต้อง
   เงิน ทองแดง อลูมิเนียม
   อลูมิเนียม เงิน ทองแดง
   ทองแดง อลูมิเนียม เงิน
    เหล็ก เงิน ทองแดง

ข้อที่ 4)
โลหะผสมที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงคืออะไร
   เงินและทองแดง
   นิเกิล ทังสเตน
   นิเกิล และโครเมียม
   วุลแฟรมและโครเมียม

ข้อที่ 5)
ยิ่งลวดตัวนำไฟฟ้ามีอุณภูมิยิ่งลดลง ค่าของความต้านทานไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร
   ลดลง
   เพิ่มขึ้น
   อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขึ้นกับชนิดของตัวนำ
   อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขึ้นกับชนิด ขนาด พพื้นที่หน้าตัดและความยาวของลวด

ข้อที่ 6)
สายไฟแรงสูงทำด้วยโลหะใด
   ทองแดง เพราะนำไฟฟ้าได้ดี ราคาถูก สูญเสียพลังงานน้อย
   ทองแดง เพราะราคาถูก มีความต้านทานน้อยกว่าโลหะอื่น
   อลูมิเนียมเพราะมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่าโลหะอื่น ราคาถูก
   อลูมิเนียม เพราะราคาถูก น้ำหนักเบา และสูญเสียพลังงานในสายไฟน้อย

ข้อที่ 7)
จุดประสงค์ของการใช้ฟิวส์เป็นไปตามข้อใด
   เป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
   ควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้า
   เพื่อการติดต่อวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ
   ข้อ ก, ข ถูก

ข้อที่ 8)
ฟิวส์ทำด้วยโลหะผสมในข้อใด
   ตะกั่ว ดีบุก
   ดีบุก ทองแดง
   ดีบุก ตะกั่ว บิสมัส
   ตะกั่ว ทองแดง บิสมัส

ข้อที่ 9)
เหตุใดปลั๊ก 3 ตา จึงดีกว่าปลั๊ก 2 ตา
   ปลั๊ก 3 ตามักมีฟิวส์ต่อเอาไว้
   ปลั๊ก 3 ตา แข็แรงกว่าไม่เสียง่าย
   ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ 4 หลอดจะต้องใช้กำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์
   16
   160
   0.16
   0.016


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล