วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัส33313) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เดช ผิวอ่อน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เมื่อต่อ เตาไฟฟ้ากับควาต่างศักย์ 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าใหลผ่าน 5 แอมแปร์ เตาไฟฟ้าใช้กำลังงานไฟฟ้ากี่วัตต์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. มอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ เมื่อใช้คววามต่างศักย์ 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าใหลผ่านกี่แอมแปร์ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. ถ้าใช้เตารีดไฟฟ้า 1,000 วัตต์ หลอดไฟ 100 วัตต์ ตู้เย็น 300 วัตต์ และหม้หุงข้าวไฟฟ้า 600 วัตต์ พร้อมกัน โดยทั้งหมดต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะต้องใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยที่สุดกี่แอมแปร์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ถ้านักเรียนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวัน หลอดไฟ 100 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมงทุกหลอด เตารีด 1,000 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่งโมง เครื่องรับโทรทัศน์ 150 วัตต์เปิดวันละ 4 ชั่วโมง ในเดือนกันยายน จะเสียเงินค่าไฟฟ้าเท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. เมื่อต่อตู้เย็นเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.8 แอมแปร์ ตู้เย็นจะเดินเครื่องเป็นช่วงๆ และวัดได้ว่าใน 1 วัน ตู้เย็นจะเดินเครื่องใช้เวลารวมกัน 15 ชั่วโมง ในเดือนพฤศจิกายน จะต้องเสียค่าไฟฟ้าในการใช้ตู้เย็นเท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล