วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัส33313) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เดช ผิวอ่อน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สาเหตุที่ทำให้เครื่องกลมีประสิทธิภาพมนการทำงานต่ำ คืออะไร
   แรงดึงน้อย
   แรงเสียดทานมาก
   แรงกดน้อย
   แรงพยายามน้อย

ข้อที่ 2)
แรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียกว่าอะไร
   แรงดึง
   แรงกด
   สัมประสิทธิ์
   แรงเสียดทาน

ข้อที่ 3)
เหตุใดยางรถยนต์จึงมีลวดลายและผิวขรุขระ
   เพิ่มแรงเสียดทาน
   ลดแรงเสียดทาน
   ให้ความสวยงาม
   สะดวกสบายเวลาเปลี่ยนยาง

ข้อที่ 4)
กรณีใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน
   บุชในพัดลม
   ตลับลูกปืนที่ล้อ
   รองเท้าไม้
   ยางรถยนต์

ข้อที่ 5)
เมื่อรถวิ่งไปข้างหน้า แรงเสียดทานของถนนจะมีทิศทางใด
   ทิศทางตรงข้ามกับรถวิ่ง
   ทิศทางเดียวกับรถวิ่ง
   ทิศทางไม่แน่นอน
   พื้นถนนมีแรงเสียดทานทุกทิศทาง

ข้อที่ 6)
เหตุการณ์ใดสนับสนุนข้อความที่ว่า ถ้าไม่มีแรงเสียดทานรถจะแล่นไม่ได้
   รถที่วิ่งขึ้นเขา ต่องเร่งเครื่องมากกว่ารถที่แล่นในที่ราบ
   ขณะรถวิ่งลงจากเขา เมื่อดับเครื่องรถยังวิ่งต่อไปได้
   เมื่อรถวิ่งผ่านถนนที่มีน้ำมันเครื่องหกอยู่เต็ม รถจะหมุนคว้าง
   รถที่แล่นเร็วจะต้องใช้ระยะเบรคไกลกว่ารถที่แล่นช้า

ข้อที่ 7)
ยานพาหนะใดที่มีอัตราการสูญเสียพลังงานขับเฉื่อยมาจากแรงเสียดทานพาหนะขณะเคลื่อนที่มากที่สุด
   รถยนต์
   เรือ
   ยานอวกาศ
   เครื่องบิน

ข้อที่ 8)
วัตถุหนัก 2 กิโลกรัม วางบนพื้นราบ ที่มีค่าแรงเสียดทาน 2 นิวตัน เมื่อออกแรงดึงตามแนวราบ วัตถุเริ่มเคลื่อนที่พอดี จงหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (1 กิโลกรัม = 10 นิวดัน)
   0.1
   1
   10
   40

ข้อที่ 9)
เมื่อออกแรงดึงท่อนไม้หนัก 1 กิโลกรัม ด้วยแรง 5 นิวตัน ท่อนไม้เริ่มเคลื่อนที่ จงหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
   0.2
   0.5
   2
   5

ข้อที่ 10)
เครื่องกลมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำมักมีสาเหตุมาจากอะไร
   แรงเสียดทานมากเกินไป
   แรงพยายามน้อยไป
   งานที่ใช้มากกว่างานที่ให้
   ถูกทุกข้อ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล