วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัส33313 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เดช ผิวอ่อน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ออกแรง 300 นิวตัน ดึงวัตถุหนึ่งซึ่งหนัก 500 นิวตัน ขึ้นบนพื้นเอียงซึ่งมีแรงเสียดทานน้อยมากดังรูป เมื่อดึงวัตถุขึ้นไปในแนวเอียงแล้วงานของแรงดึงมีค่ากี่จูล
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ถ้ายกวัตถุในข้อ 1 ขึ้นในแนวดิ่งให้ได้ระยะทาง 3 เมตร งานของแรงยกมีค่ากี่จูล
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. ออกแรง 40 นิวตัน พายเรือข้ามคลองกว้าง 8 เมตร โดยให้ลำเรืออยู่ในแนวตั้งฉากกับฝั่งตลอดเวลาที่พาย ถ้าน้ำในคลองนิ่ง งานที่ทำเนื่องจากแรงที่พายเรือมีค่ากี่จูล
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. นาย ก และนาย ข ช่วยกันหามวัตถุซึ่งหนัก 300 นิวตัน โดยใช้คานยาว 5 เมตร ถ้าแขวนวัตถุนั้นห่างจากนาย ก 3 เมตร นาย ก ต้องออกแรงเท่าไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. จากข้อ 4 นาย ข ต้องออกแรงเท่าไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล