วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส45212 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เกลือแร่ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แร่ธาตุใดที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดกว่าผู้ชาย
   แคลเซียม
   ฟอสฟอรัส
   แมกนีเซียม
   เหล็ก

ข้อที่ 2)
ข้อใดถูก
   น้ำทำหน้าที่รักษาอุณหภูฒิของร่างกาย โดยการช่วยลดอัตราการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย
   เกลือแร่ที่ไม่ละลายน้ำไม่แตกตัวเป็นอิออน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไอออนนำไปใช้ได้
   เซลล์ของร่างกายรักษาระดับน้ำและโปรตีน ให้อยู่ในสภาวะปกติโดยกระบวนการออสโมซิส
   การทำงานของเอนไซด์ขึ้นอยู่กับสภาวะความเป็นกรดและเบสของสารละลาย แต่ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย

ข้อที่ 3)
โรคเอ๋อที่เป็นกับเด็กทำให้ปัญญาอ่อน เป็นเพราะขาดแร่ธาตุตัวใด
   แคลเซียม
   เหล็ก
   ไอโอดีน
   โซเดียม

ข้อที่ 4)
แคลเซียมทำหน้าที่
   สร้างฮีโมโกลบิน
   ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตป้องกันโรคพอก
   ควบคุมการทำงานของระบบประสาท ควบคุมการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ
   ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและการถ่ายทอดความรู้สึกของเส้นประสาท

ข้อที่ 5)
คนที่ท้องร่วงย่อมสูญเสียเกลือแร่ในข้อใด
   เหล็ก
   ฟอสฟอรัส
   แมกนีเซียม
   โซเดียมและคลอไรด์


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล