วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส45212 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ไขมัน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมรักษ์ สีหาภาค โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
A B และ C เป็นกรดไขมัน เมื่อนำมาหาจุดหลอมเหลว ปรากฏว่า A หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า B B สูงกว่า C จากการทดลองนี้แสดงว่า
   A B และ C เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว
    A B และ C เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
    A มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนมากกว่า C
   A B และ C เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวก็ได้

ข้อที่ 2)
การผลิตเนยเทียมหรือมาร์การีนจากน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันชนิดใดไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบทำอย่างไร
   ผสมน้ำมันพืชกับด่าง
   ผสมน้ำมันพืชกับโปรตีน
   เติมไฮโดรเจนให้กับน้ำมันพืช
   เติมออกซิเจนให้กับน้ำมันพืช

ข้อที่ 3)
ก ข และ ค เป็นกรดไขมัน 3 ชนิด ที่มีจุดหลอมเหลวเรียงจากมากไปน้อย คือ ก ข และ ค ตามลำดับข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
   ทั้ง ก ข และ ค เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว
   ทั้ง ก ข และ ค เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
   ก มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลมากที่สุด
   ค มีจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนในโมเลกุลน้อยที่สุด

ข้อที่ 4)
หน่วยย่อยของไขมันคืออะไร
   กรดไขมัน
   กลูโคส
   ไลปิด
   กรดไขมัน และกลีเซอรอล

ข้อที่ 5)
วิตามินที่ละลายในไขมัน คือ
    C และ D
    A D E และ K
    B และ C
    B5 และ B2


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล