วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส 45212 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง คาร์โบไฮเดรต จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ขณะกำลังนั่งเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนของนักเรียนคนหนึ่งรู้สึกอ่อนเพลียมากกำลังจะเป็นลม เพราะไม่ได้รับประทานอาหารมาตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ ถ้านักเรียนมีอาหารต่อไปนี้ ควรจะเลือกอาหารชนิดใดให้เพื่อนเป็นอันดับแรก
   นมสด
   น้ำข้าวต้มอุ่นๆ
   น้ำผลไม้
   น้ำหวาน ( น้ำเชื่อม )

ข้อที่ 2)
ชาย 4 คน ไปตรวจสอบน้ำตาลในปัสสาวะเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานโดยหยดสารละลายเบเนดิกด์ลงในน้ำปัสสาวะ แล้วนำไปต้มใน้ำเดือด ผลการตรวจสอบคนที่ 1 ได้สีแดง คนที่ 2 ได้สีน้ำตาล คนที่ 3 ได้สีเขียว คนที่ 4 ได้สีเหลือง ชายคนใดกำลังเริ่มเป็นโรคเบาหวาน
   คนที่ 1
   คนที่ 2
   คนที่ 3
   คนที่ 4

ข้อที่ 3)
สารชนิดหนึ่งสงสัยว่าอาจจะเป็นน้ำตาลกลูโคส หรือไม่ก็เป็นแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจารย์จึงส่งให้นักเรียนทดสอบว่าเป็นสารอะไรแน่ นักเรียนจึงได้นำสารนั้นมาละลายน้ำแล้วแบ่งเป็น 2 หลอด หลอดที่หนึ่งใส่สารละลายเบเนดิกด์ลงไปแล้วต้ม ปรากฎว่าไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนหลอดที
   อุ่นสารละลายเบเนดิกต์ก่อนใส่ลงไปในสารละลายหลอดที่หนึ่ง
   ต้มสารละลายในหลอดที่หนึ่งก่อนใส่สารละลายเบเนดิกต์ลงไป
   ต้มสารละลายในหลอดที่สองให้เดือดก่อนเติมสารละลายไอโอดีนลงไป
   สารละลายหลอดที่หนึ่งเมื่อใส่สารละลายเบเนดิกต์ ต้องตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 นาที

ข้อที่ 4)
น้ำตาลที่เราใช้ประกอบอาหาร คือ
   น้ำตาลแล็กโตส
   น้ำตาลซูโครส
   น้ำตาลกลูโคส
   น้ำตาลมอลโทส

ข้อที่ 5)
น้ำตาลที่พบในผลไม้คือ
   ฟรักโทส
   กลูโคส
   กาแล็กโทส
   มอลโทส


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล