วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส 45212 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง วิตามิน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผักสีเขียว ผลไม้สุกสีเหลือง น้ำนมให้วิตามิน
    B
   A
   C
   D

ข้อที่ 2)
เด็กชายนที มีเลือดออกตามไรฟัน แสดงว่าเด็กชายนทีขาดวิตามิน
   A
   B
   C
   D

ข้อที่ 3)
วิตามินที่ละลายใน้ำ ได้แก่
    A D E K
   C D E
   B C F
   B12

ข้อที่ 4)
หญิงมีครรภ์ให้นมบุตรต้องการวิตามินอะไรมากที่สุด
   B1
   B6
   B12
   B5

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นหน้าที่ของวิตามิน E
   ช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์และการสร้างเม็ดเลือด
   สร้างโปรทรอมบิน
   ช่วยในการตั้งท้องของสัตว์ทั่วๆไปให้เป็นไปตามปกติ ในคนช่วยรักษาความต้านทานของเม็ดเลือด
   สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล