วิชา สาระเพิ่มเติมเคมี (รหัส ว 4422) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การแยกสาร ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. นฤมล สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การแยกสารละลายที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกัน จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. การแยกน้ำมันออกจากน้ำ จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. การแยกผงเหล็กที่ปนอยู่กับผงถ่าน จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. การสกัดน้ำมันพืชจากเมล็ดถั่วเหลือง จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. การกลั่นน้ำมันปิโตรเลี่ยม จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. การแยกสารที่มีปริมาณน้อย ๆ จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. การแยกสารที่มีจุดเดือดต่างกันมาก ๆ จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. การสกัดน้ำมันจากผิวมะกรูด จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. การแยกเกลือและน้ำจากน้ำทะเล จะเลือกใช้วิธีใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล