วิชา สาระเพิ่มเติมเคมี (รหัส ว 4422) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยด์ ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. นฤมล สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. สารประเภทใดไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ และมีขนาดอนุภาคเท่าใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. สารประเภทใดผ่านกระดาษกรองได้ แต่ผ่านแผ่นเซลโลเฟนไม่ได้
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. สารประเภทใดสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรอง และแผ่นเซลโลเฟน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ปรากกการณ์ที่เราสามารถมองเห็นลำแสงผ่านสารได้ เรียกว่า
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. จาก ข้อ 4 เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับสารประเภทใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. อิมัลซิฟายเออร์ ระหว่าง ไขมันกับน้ำย่อย คือสารใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. อิมัลซิฟายเออร์ระหว่าง น้ำมันพืชกับน้ำ คือสารใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. อิมัลซิฟายเออร์ ใน น้ำสลัด คือสารใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. เมฆ หมอก จัดเป็นคอลลอยด์ประเภทใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. การอัดนมผ่านรูเล็ก ๆ เพื่อทำให้นมเป็คอลลอยด์ โดยไม่ต้องเติมอิมัลซิฟายเออร์ วิธีการนี้ เรียกว่า
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล