วิชา..ฟิสิกส์. (รหัส ว4411) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ..การเคลื่อนที่แนวตรง . จำนวน 5... ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ครึ่งรูปวงกลม ที่มีรัศมี 10 เมตร จงหาระยะทาง
   10 เมตร
   15.7 เมตร
   20 เมตร
   25.6 เมตร

ข้อที่ 2)
วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมจะได้การกระจัดเท่าใด
   0
   7
   14
   49

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือปริมาณเวกเตอร์
   ระยะทาง , เวลา
   ความเร่ง , มวล
   ความเร็ว , การกระจัด
   น้ำหนัก , มวล

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นหน่วยมาตรฐานของเวลา
   วินาที
   นาที
   ชั่วโมง
   มิลลิวินาที

ข้อที่ 5)
นายดำ วิ่งด้วยความเร็ว 5 m/s ได้ทาง 50 m แล้วเดินต่อด้วยความเร็ว 1 m/s ได้ระยะทาง 30 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ย
   1 เมตร/วินาที
   2 เมตร/วินาที
   3 เมตร/วินาที
   4 เมตร/วินาที


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล