วิชา. ฟิสิกส์ .. (รหัส ว4411 .) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่. 4
เรื่อง . น้ำหนัก .. จำนวน 5 .. ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน.. กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. น้ำหนักคืออะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. วัตถุมวล 50 กิโลกรัม จะมีน้ำหนักเท่าใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. มวล 0.5 กิโลกรัม วางบนพื้นถูกกระทำด้สยแรง 3 และ 4 นิวตัน ในทิศตั้งฉากกัน จงหาความเร่งของแรงนี้
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. จะต้องใช้แรงเท่าใดกระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม จึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ถ้าแรง 3 นิวตัน กระทำกับวัตถุมวล 0.6 กิโลกรัม วัตถุนั้นเคลือ่นที่ด้วยความเร่งเท่าใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล