วิชา.ฟิสิกส์. (รหัส..ว4411.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..4.
เรื่อง .แรงลัพธ์.. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. รจนา ใจห้าว. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ในการเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ ถ้าระยะทางเคลื่อนที่ไปโดยแปรผันตรงกับเวลาเราสรุปได้ว่า
   แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์
   แรงลัพ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงที่
   แรงลัพธ์ที่กระทำมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่
   แรงลัพธ์จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเวลา

ข้อที่ 2)
ใบไม้ทีตกลงสู่พื้นมีความเร่งน้อยกว่า g ในบริเวณนั้นเราจะใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อใดอธิบาย
   กฎข้อ 1
   กฎข้อ 2
   กฎข้อที่ 3
   กฎข้อที่ 1 และ 2

ข้อที่ 3)
วัตถุในข้อใดมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์กระทำ
   รถยนต์ที่กำลังแล่นบนถนนด้วยความเร็วลดลง
   ลิฟต์ที่กำลังเคลือนที่ลงด้วยความเร่งคงตัว
   ลิงที่กระปีนขึ้นต้นมะพร้าวด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น
   วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วคงที่

ข้อที่ 4)
ถ้าแรงลัพ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสถานะใด
   หยุดนิ่ง
   เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
   เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่
   ข้อ 1และ 2

ข้อที่ 5)
ในการเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ ถ้าระยะทางเคลื่อนที่ไปโดยแปรผันตรงกับเวลาเราสรุปได้ว่า
   แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์
   แรงลัพ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงที่
   แรงลัพธ์ที่กระทำมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่
   แรงลัพธ์จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเวลา


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล