วิชา.วิทยาศาตร์.. (รหัส ว 2...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องระบบย่อยอาหาร จำนวน 5 ข้อ
โดย อรจนา ใจห้าว โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อวัยวะที่มีการผลิตน้ำย่อยและย่อยอาหารจากแป้งคือ
   ปาก ลำไส้เล็ก
   กระเพาะอาหาร ตับอ่อน
   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
   ปาก ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

ข้อที่ 2)
เมื่อกินปิ้งไก่เป็นอาหารเช้า ไก่จะถูกย่อยส่วนใด
   ปาก
   กระเพาะอาหาร
   ลำไส้เล็ก
   ลำไส้ใหญ่

ข้อที่ 3)
ส่วนที่ทำหน้าที่ดูดซึมแร่ธาตุและน้ำคือ
   ลำไส้เล็ก
   ตับอ่อน
   ถุงน้ำดี
   ลำไส้ใหญ

ข้อที่ 4)
ที่บริเวณปากจะย่อยอารหารโดยใช้น้ำย่อยอะไร
   น้ำย่อยอะไมเลส
   น้ำย่อยเปปซิน
   น้ำย่อยเรนนิน
   น้ำย่อยมอลเทส

ข้อที่ 5)
โปรตีนที่ถูฏย่อยให้เล็กที่สุดเรียกว่า
   โปรตีนสายสั้น
   โปรตีนในน้ำนม
   กรดอะมิโน
   กรดไขมัน

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล