วิชา.วิทยาศาสตร์.. (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่อง ระบบสืบพันธ์... จำนวน ..5 . ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว .. โรงเรียน... กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธ์เพศชายคือ
   ต่อมลูกหมาก
   อัณฑะ
   อสุจิ
   ต่อมคาวเปอร์

ข้อที่ 2)
อวัยวะที่สร้างสารที่เป็นเบสเพื่อลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะคือ
   ต่อมลูกหมาก
   ถุงอัณฑะ
   หลอดนำอสุจิ
   ต่อมสร้างน้ำเลี้ยง

ข้อที่ 3)
บริเวณที่มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่คือ
   มดลูก
   ปีกมดลูก
   รังไข่
   ช่องคลอด

ข้อที่ 4)
ไข่ที่ตกจากรังไข่จะมีอายุได้นานเท่าใด
   24 ชั่วโมง
   36 ชั่วโมง
   48 ชั่วโมง
   60 ชั่วโมง

ข้อที่ 5)
ประจำเดือนเกิดจาก
   การผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ
   การสลายตัวของหลอดเลือด
   การหดตัวของมดลูก
   การขาดสารอาหาร

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล