วิชาวิทยาศาสตร์... (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ระบบโครงกระดูก... จำนวน 5... ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
โครงกระดูกในร่างกายมนุษย์มีทั้งหมดกี่ชิ้น
   206 ชิ้น
   260 ชิ้น
   300 ชิ้น
   608 ชิ้น

ข้อที่ 2)
กระดูกที่เป็นแกนกลางของลำตัวคือ
   กระดูกระยางค์
   กระดูกอก
   กระดูกสันหลัง
   กระดูกแกน

ข้อที่ 3)
ส่วนประกอบของกระดูกในข้อใดถูกต้อง
   กระดูกแกน กระดูกอ่อน กระดูก
   เอ็นเท็นดอน กระดูกระยางค์ กระดูกอ่อน
   กระดูกอ่อน เอ็นลิกาเมนต์ กระดูก เอ็นเท็นดอน
   เอ็นลิกาเมนต์ กระดูกแกน กระดูกอ่อน กระดูก

ข้อที่ 4)
กระดูกชนิดใดเป็นกระดูกระยางค์
   กระดูกอก
   กระดูกสันหลัง
   กระดูกซี่โครง
   กระดูกไหปลาร้า

ข้อที่ 5)
ส่วนที่ช่วยยึดระหว่างกระดูก 2 ท่อนบริเวณข้อคือ
   กระดูก
   กระดูกอ่อน
   เอ็นลิกาเมนต์
   เอ็นเท็นดอน

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล