วิชาฟิสิกส์ ( สาระเพิ่มเติม) (รหัสว4225) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง แสง จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก ข้อที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้าต้องการให้มองเห็นภาพตนเองจากระจกเงาระนาบเต็มตัวโดยใช้กระจกอย่างประหยัด
   ยืนอยู่ใกล้กระจกให้มากที่สุด
   ยืนอยู่ห่างกระจกเท่ากับความสูงของคน
   ใช้กระจกสูงครึ่งหนึ่งของคน
   ใช้กระจกสูงเท่าคน

ข้อที่ 2)
มีกระจกเงาระนาบ 2 บาน วางทำมุม 45 องศาถ้านำวัตถุมาวางระหว่างกระจกทั้งสองจะเกิดภาพกี่ภาพ
   5
   10
   20
   40

ข้อที่ 3)
กระจกที่ใช่สองดูด้านหลังของรถยนต์ควรใช้กระจกชนิดใด
   กระจกเงาราบ
   กระจกนูน
   กระจกเว้า
   ถูกทั้งหมด

ข้อที่ 4)
กระจกที่ใช้ประกอบนกล้องจุลทรรศน์เป็นกระจกชนิดใด
   กระจกราบ
   กระจกนูน
   กระจกเว้า
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
กระจกเว้าให้ภาพจริงที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเป็น 2.5 เท่า จงหาระยะวัตถุอยู่ห่างจากกระจกกี่เซนติเมตรถ้าความยาวโฟกัส15ซม.
   7.5 ซม.
   16.0 ซม.
   21.0 ซม.
   24.5 ซม.

ข้อที่ 6)
กระจกนูนมีรัศมีความโค้ง 30 ซม. ต้องการภาพของวัตถุมีกำลังขยาย 0.8 เท่า ต้องวางวัตถุอยู่ห่างกระจกเท่าใด
   3.75 ซม.
   7.50 ซม.
   15.0 ซม.
   30.0 ซม.

ข้อที่ 7)
หลักการของทัศนูอุปกรณ์ใช้สมบัติใดของแสงมากที่สุด
   สะท้อน
   หักเห
   แทรกสอด
   เลี้ยวเบน

ข้อที่ 8)
แสฃสีใดมีมุมหักเหน้อยที่สุดเมื่อสังเกตจากแสงอาทิตย์
   ม่วง
   น้ำเงิน
   เหลือง
   แดง

ข้อที่ 9)
แพรัลแลกซ์คือ
   การเกิดภาพเสมือนที่มีขนาดเท่ากับวัตถุ
   การมองเห็นภาพขนานกับวัตถุเสมอ
   การมองเห็นวัตถุที่อยู่ตำแหน่งเดิทเมื่อเปลี่ยนทิศทางการมอง
   การมองเห็นวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนทิศทางการมอง

ข้อที่ 10)
ลำแสงเคลื่อนที่จากพลาสติกไปสู่อากาศมุมตกกระทบเป็น 30 องศา ปรากฎว่ามุมหักเหเป็น 60 องศา จงหาดัชนีหักเหของพลาสติก
   1.5
   1.6
   1.7
   1.8


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล