วิชาชีววิทยา... (รหัสว4513...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม... จำนวน ..5 . ข้อ
โดย อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง
   การถนัดซ้ายถนัดขวา
   การมีลักยิ้ม
   ขวัญเวียนซ้ายขวัญเวียนขวา
   ส่วนสูง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง
   การห่อลิ้น
   ส่วนสูง
   น้ำหนัก
   สติปัญญา

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ฟีโนไทป์หมายถึงลักษณะที่ปรากฏ เช่น ผมดำ ผิวขาว
   จีโนไทป์คือแบบของยีน
   พ่อและแม่ผิวดำทั้งคู่ลูกจะต้องมีผิวดำเท่านั้น
   ลักษณะเด่นคือลักษณะที่มีโอกาสแสดงออกได้มากกว่าลักษณะด้อย

ข้อที่ 4)
ลักษณะข้อใดที่ไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
   สีตา
   สติปัญญา
   น้ำหนัก
   ส่วนสูง

ข้อที่ 5)
ลักษณะตามข้อใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
   ปริมาณการให้น้ำนมของวัว
   ลักษณะหางขอดของแมว
   ตาชั้นเดียว
   การมีลักยิ้ม


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล