วิชา วิทยาศาสตร์ (รหัส 3111 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแยกสาร จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. การแยกตะปูออกจากขยะออกใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม
   เขี่ยออก
   การกรอง
   การละลาย
   ใช้แม่เหล็ก

ข้อที่ 2)
2. การทำนำมันพืชจากเมล็ดถั่วเหลือง ควรใช้วิธีใด
   การกลั่น
   การกรอง
   โครมาโทกราฟฟี
   การสกัดด้วยตัวทำละลาย

ข้อที่ 3)
3. การแยกเกลือออกจากดิน จะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม
   การกลั่น
   การกรอง
   การละลายนำแล้วกรอง
   การกลั่น

ข้อที่ 4)
4. การวิเคราะห์หาชนิดของสีในสีผสมอาหาร เราสามารถจะกระทำได้โดยวิธีใด
   การกลั่นลำดับส่วน
   วิธีโครมาโทกราฟฟี
   การระเหยแห้ง
   การตกผลึก

ข้อที่ 5)
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการของวิธีโครมาโทกราฟฟี
   ความสามารถในการละลายในตัวถูกละลาย
   ความสามารถในการละฃายในตัวทำละลาย
   อัตราการเคลื่อนท่ไปบนตัวดูดซับต่างกัน
   ไม่มีข้อใดถูก


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล