วิชา วิทยาศาสตร์ (รหัส 3111 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สารละลาย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. สารในข้อใดจัดเป็นสารละลายทั้งหมด
   ขนมจีนนำยา แป้งเปียก ข้าวสุก
   นำกะทิ นำกรด นำนม
   ทองเค นำหมึก นำคลอง
   นำฝน อากาศ ทองเหลือง

ข้อที่ 2)
1. สารละลายในข้อใดท่ตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกับสารละลาย
   แอลกอฮอล์เช็ดแผล
   นำทะเล
   นำโซดา
   นำประปา

ข้อที่ 3)
3. สารท่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ และผ่านกระดาษเซลโลเฟน คือข้อใด
   สารละลาย
   คอลลอยด์
   สารแขวนลอย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
4. ทองเหลือง เป็นสารละลายท่เกิดจากการสารใดผสมกัน
   ทองคำ กับ ทองแดง
   ทอง กับ เหลือง
   เหล็ก กับ ทองคำ
   ทองแดง กับ สังกะสี

ข้อที่ 5)
สารละลายนำเชื่อมเกิดจากการใช้นำตาลทราย 20 กรัม ใส่ในนำจนสารละลายมีปริมาตร 100 ลบ.ซม. สารละลายเข้มข้นเท่าใด
   100
   50
   20
   10


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล