วิชา.วิทยาศาสตร์กายภาพ. (รหัส.4428..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่อง แร่ จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นแร่ที่แบ่งตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
   แร่ประกอบหิน
   แร่อุตสาหกรรม
   แร่เชื้อเพลิง
   ถูกทั้ง ก และ ข

ข้อที่ 2)
แร่ชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการถลุง
   เหล็ก
   ดีบุก
   ควอตซ์
   สังกะสี

ข้อที่ 3)
สารประกอบชนิดใดที่ใช้ในการถลุงแร่
   ถ่านพีต
   ถ่านหินลิกไนต์
   ถ่านโค้ก
   ถ่านแอนทราไซต์

ข้อที่ 4)
แร่ที่จะนำไปใช้ได้จะต้องผ่านกรรมวิธีถลุงเสียก่อน คือ
   เพชร ทองแดง เหล็ก
   ดีบุก ปูนขาว ยิบซัม
   เพชร ไพลิน รัตนชาติ
   เหล็ก ทองแดง ดีบุก

ข้อที่ 5)
ถ้านำแร่แคสซิเทอไรด์มาถลุงจะได้อะไร
   ดีบุก
   สังกะสี
   ทองแดง
   ตะกั่ว


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล