รู้จักกับตัวต้านทาน


ตัวต้านทาน  ( Resistor ) หรือ ตัว R เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสำคัญมาก เพราะตัวต้านทานจะทำหน้าที ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้มีมากเกินไปซึ่งอาจทำให้ อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายได้ คงจำได้นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นจะทำงาน ได้ที่แรงดันและกระแสไฟฟ้าช่วงๆหนึ่งเท่านั้นหากเกินกว่านั้นอุปกรณ์จะเสียหายทันทที เราจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน นี้ทำหน้าที่ต้าน หรือ บังคับไม่ให้มีกระแสมากเกินไป ซึ่งตัวต้านทานที่เรามักพบในชุดคิทจะเป็นตัสต้านทานแบบ ค่าคงที่ และ ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้สัญลักษณ์ของตัวต้านทานค่าคงที่


รูปตัวต้านทานแบบค่าคงที่ ชนิดค่าผิดพลาด 5 % ขนาด 1/4W
   
สัญลักษณ์ของตัวต้านแบบปรับค่าได้
รูปของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ชนิด ตัวต้านทานเกือกม้า

ค่าของตัวต้านทาน

หน่วยของตัวต้านทาน  ตัวต้านทานนั้นมีหน่วยเป็น โอห์ม ( ) เช่น 10 โอห์ม , 100 กิโลโอห์ม ซึ่งตัวต้านทานแบบค่าคงที่จะมีแถบสี ซึ่งจะบอกถึง ค่าของต้วต้านทาน โดยรายละเอียดการอ่านค่าจะกล่าวถึง ในบทความการอ่านค่าตัวต้านทานแบบต่างๆ

กำลังของตัวต้านทาน
กำลังของตัวต้านทานจะบอกเป็นวัตต์ ( W ) คือความสามารถในการทนกระแส ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 1/8W ไปถึง หลาย พันวัตต์ ซึ่งที่เราพบในชุดคิทส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 1/4W , 1/2W ซึ่งเราต้องสังเกตขนาดของตัวต้าน ทานนั้นว่ามีขนาดเท่าไร ส่วนตัวต้านทานขนาดใหญ่ เช่น 5W ขึ้นไปจะเขียน ค่า และกำลังวัตต์ไว้บนตัวมันเลย

ค่าผิดพลาดของต้วต้านทาน
ค่าความผิดพลาด คือ ค่าที่ยอมรับได้ในค่าของตัวต้านทาน นั้นๆ ( สมมุติว่าตัวต้านทานมีค่า 100โอห์ม ค่าผิดพลาด 5% จะหมายถึง ค่าที่แท้จริงของตัวต้านทานนั้นจะมีค่า อยู่ที่ 95 - 105 โอห์ม ครับ)

 


 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
703 อาคารรัชฎาสวีท ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 02-9139225-7 Fax : 02-9139228

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล