การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต

 

วิธีทดลอง

    เราสามารถเปลี่ยนประจุตัวที่ เป็นประจุบวกหรือลบได้โดยการเลือก

ที่ Positive  ถ้าต้องการเป็นประจุบวก

ที่ Negative  ถ้าต้องการเป็นประจุลบ

หรือจะเพิ่มขนาดของประจุโดยใช้ลูกศรก็ได้

   ให้ท่านทดลองใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่  โดยพยายามให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบ

 

 

 

Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

    

ทฤษฎี

นำมาจากหนังสือ

ฟิสิกส์ ของ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรมา

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล