การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิธีทดลอง

   คลิก Start  สังเกตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสมือนดังกล่าว

1. ถ้าเพิ่มและลดความเร็วของการหมุน ( Frequency  of Rotation)  แรงดันไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

2. ถ้าเพิ่มและลดขนาดของสนามแม่เหล็ก (B-Field)  แรงดันไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

3. ถ้าเพิ่มและลดขนาดพื้นที่ของขดลวด (A)  แรงดันไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

2. ถ้าเพิ่มและลดจำนวนของขดลวด (Turn in coil)  แรงดันไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

    

ทฤษฎี

นำมาจากหนังสือ

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

คลิกค่ะ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล