Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 


 

 

วิธีทดลอง

   คลิกปุ่ม ON  และให้ปรับ ค่า ไปทางซ้าย( น้อย)  และไปทางขวา (มาก)  ให้ท่านอธิบายว่าลักษณะของการเลี้ยวเบนเป็นอย่างไร

ทฤษฎี

 

 

คลิกค่ะ  


การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว (single slit)

       การเลี้ยวเบนของแสงเกิดขึ้นได้ เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์เดินทางผ่านช่องแคบที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงกับความยาวคลื่นแสง
ทุกๆ จุดบนช่องเดี่ยวจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่ ตามหลักของฮอยเกน แสงจากแหล่งกำเนิดแสงใหม่จะเกิดการซ้อนทับกันบนฉาก ทำให้เราเห็นเป็นแถบมืดและแถบสว่าง ดังรูป

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล