การเคลื่อนที่ของคลื่น
และ
หลักของฮอยเกนส์
(Huygens' Principle
)

การเกิดและการเคลื่อนที่ของคลื่นจากแหล่งกำเนิดหลายจุด


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล