วิธีทดลอง 

1. ตั้งความหนืด (Viscosity)  ไว้ที่ ตรงกลาง  ปรับความถี่ (Frequency ) ไปครั้งละ 0.4   เขียนกราฟระหว่าง Output กับ  Frequency  

รูปกราฟที่ได้ เป็นตัวอย่าง

ความถี่ กำทอน =  2  Hz

2.

คลิก Clear Graph ตั้งความหนืด (Viscosity)  ไว้ที่ High  ปรับความถี่ (Frequency ) ไปครั้งละ 0.4   ทดลองเขียนกราฟระหว่าง Output กับ  Frequency   ด้วยตนเอง

ความถี่ กำทอน =  _____  Hz

3.

คลิก Clear Graph ตั้งความหนืด (Viscosity)  ไว้ที่ High  ปรับความถี่ (Frequency ) ไปครั้งละ 0.4   ทดลองเขียนกราฟระหว่าง Output กับ  Frequency   ด้วยตนเอง

 

ความถี่ กำทอน =  _____  Hz

 

ถ้ายังไม่เข้าใจโปรดดูวีดีโอ  และทฤษฎีเพิ่มเติม

 

ปรากฏการณ์กำทอน (Observation du phénomène de résonance)

คลิกครับ  

ทฤษฎี

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล