วิธีทดลอง

    กำหนดระยะของฉากสะท้อน (D1)  กับ ลำโพง ด้วยตนเอง  คลิกปุ่มเปิดเสียงลำโพง  และเลื่อนไมโครโฟน หาตำแหน่งที่เกิดบัพ (Node)  และ ปฏิบัพ (Antinode)  

คำถาม

    - บัพมีลักษณะของคลื่น และความดังของเสียงเป็นอย่างไร

    - ปฏิบัพมีลักษณะของคลื่น และความดังของเสียงเป็นอย่างไร

ทฤษฎี

การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เรื่องคลื่นนิ่ง

 หน้าที่

คลื่นนิ่ง(Standing wave)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของคลื่นผิวน้ำ และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
2. อธิบายการสั่นพ้องของคลื่น


คลื่นนิ่ง

คือการแทรกสอดของคลื่นต่อเนื่อง 2 ขบวนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ ซึ่งเคลื่อนที่
เข้าหากันในตัวกลางเดียวกัน ทำให้เราเห็นตำแหน่งบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งที่อยู่คงที่แน่นอน
ไม่มีการย้ายตำแหน่ง
จะเห็นว่าบางตำแหน่งไม่มีการสั่นเลย เราเรียกจุดนี้ว่าจุดบัพ (Node)
และมีบางตำแหน่งที่สั่นได้มากที่สุดเราเรียกจุดนี้ว่าปฏิบัพ (Antinode)
เราเรียกบริเวณที่อยู่ระหว่างบัพ (Node) ว่า Loop

[40] รูปที่ 47 แสดงการเกิดคลื่นนิ่ง

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับคลื่นนิ่งคือ
ระยะระหว่างปฏิบัพที่อยู่ติดกัน หรือระยะระหว่างบัพที่อยู่ติดกัน =
ระยะระหว่างปฏิบัพและบัพที่อยู่ติดกัน =

[4] รูปที่ 48 แสดงลักษณะคลื่นนิ่ง

คลื่นนิ่งจากปลายตรึงทั้งสองข้าง (Two fixed end)

[43] รูปที่ 49 แสดงคลื่นนิ่งจากปลายตรึงทั้งสองข้าง

คลื่นนิ่งจากปลายอิสระทั้งสองข้าง (Two free end)

[44] รูปที่ 50 แสดงคลื่นนิ่งจากปลายอิสระทั้งสองข้าง

 

 

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล