หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก
 เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล