ยังมีต่อ

 
เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล