ภาพนี้คัดลอกมาจาก Nick Strobel's Astronomy Notes, http://www.astronomynotes.com/,
copyright 1998-2002 by Nick Strobel.

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล