สารบัญ

เทียนกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดไทย
เถาสิงโต
เสลดพังพอน
หญ้าแพรก
ผักหนาม
เอื้องหมายนา
หญ้าเกล็ดปลา
พันงู
มะเขือพวง
มะม่วง
ข้าวฟ่างสมุทรโคดม
อ้อย
โพธิ์
หอมเล็ก
ข้าว
หนาดใหญ่
หญ้าคา
มะลิ
ไมยราบ
บอนแบ้ว
วาน้ำ
เผือก
เต่าเกียด
หวายตะมอย
ว่านเขียวหมื่นปี
ว่านน้ำเล็ก
เถายางน่อง
พุดซ้อน
ทุ้งฟ้า
กระดาดดำ
หนามแดง
โมก
ยี่โถฝรั่ง
สัตตบรรณ


กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล