พลังงานศักย์ โน้มถ่วง

วิธีการทดลอง

1. ยกมวล 1 kg  ขึ้นสูง เมตร ท่านทำงาน __________  จูล

2. ยกมวล 1 kg  ลง เมตร ท่านทำงาน __________ จูล

   การทดลองที่ และ  ต่างกันอย่างไร  จงอธิบาย

ทฤษฎี

พลังงานศักย์โน้มถ่วง
    พลังงานศักย์ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หากวัตถุอยู่บริเวณพื้นผิวโลกที่มีแรงดึงดูดของโลก หรือสนามความโน้มถ่วงของโลก พลังงานศักย์ที่อยู่ที่สูงอซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ

      ถ้าเรายกวัตถุมวล  m  ให้สูงขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินเป็นระยะ  h  โดยที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแล้ว เราจะต้องออกแรง  F  ขนาดหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับขนาดของน้ำหนักของวัตถุ  mg จึงจะสามารถยกวัตถุขึ้นได้ ตามต้องการ พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะได้ตามสมการ

 earth02.gif3d_welcome02_whitebg.gif

 

 

 

การทดลองเรื่องพลังงานศักย์โน้มถ่วง คลิกครับ 

 
 

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล