แบบทดสอบหลังเรียน

 
 
 
  หลังจากที่ศึกษาเนื้อหากันแล้ว มาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะโดยคลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด  
 
 
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล