แบบทดสอบก่อนเรียน

 
 
 
  ก่อนนักเรียนจะศึกษาเนื้อหาควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะค่ะโดยคลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด  
 
 
 
 
 
 
     

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล