สมุดเซ็นเยี่ยม

         

   ฟิสิกส์ราชมงคลขอใช้  เทคโนโลยีของ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)  ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน โดยท่านสามารถเซ็นแสดงความคิดเห็น  ได้ที่ Facebook   Twitter  Youtube  หรือ Google+ โดยคลิกที่ ไอคอนด้านบน    ซึ่งฟิสิกส์ราชมงคลจะสามารถรับหรือตอบข้อมูลข่าวสารของท่านได้ 

คลิกร่วมกลุ่มได้ที่นี คลิกครับ

หรือคลิกเป็นแฟนเพจได้ที่นี่

ฟิสิกส์ราชมงคล


ตลิกครับผม

สมุดเซ็นเยี่ยมเก่า 

ปัจจุบันสมุดเซ็นเยี่ยมเก่าเลิกใช้แล้ว

ดูได้เพียงอย่างเดียว

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล