การทดลองเรื่อง เวลาที่ยืดยาวขึ้น

 

 

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง

 

คลิกดูวีดีโอการทดลอง  

 

     การทดลองนี้ เพื่อพิสูจน์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ เรื่องเวลาที่ยืดยาวขึ้น  ในห้องทดลองเสมือน  แจ๊ค อยู่นิ่งกับที่  ส่วนจิวเคลื่อนที่  นาฬิกาของจิว หยุดเมื่อเคลื่อนที่จนถึงเวลา 10 วินาที  เทียบนาฬิกาของจิวกับแจ๊ค  ว่าต่างกันอย่างไร

 

     เริ่มต้นตั้งความเร็วของจิวไว้ที่ 0.5 c   คลิก show light path  คลิก play  บันทึกค่าเวลาของจิว และแจ๊ค ลงในใบบันทึกผลการทดลอง

 

     ต่อไปตั้งความเร็วจองจิวไว้ที่ 0.7 c  คลิก play   บันทึกค่าเวลาของจิว และแจ๊ค ลงในใบบันทึกผลการทดลอง

 

ใบบันทึกผลการทดลอง

 

ความเร็วของ Jill

v

เวลาของ Jill

(s)

เวลาของ Jack

(s)

เวลาคำนวณ (s)

0.5 c 10 11.6  
0.7 c      
       
       

 

เวลาคำนวณ  =              วินาที

 

ช่องที่เหลือ ผู้ทดลองเปลี่ยนความเร็วด้วยตนเอง บันทึกค่า  และคำนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล